Zensoft (Trustteam)

Handleiding Import UBL

Een veel gestelde vraag aan Billit Customer Support is hoe documenten (verkoopfacturen, aankoopfacturen) verzonden worden naar het Zensoft (Trustteam) dossier van een boekhouder of accountant.

Zensoft (Trustteam) stelt u in staat om de elektronische documenten in UBL - die men van Billit ontvangt via BillSync - automatisch op te nemen en te verwerken.

Er is echter ook een diepgaande integratie mogelijk met Zensoft.  Een tweerichtingsverkeer om beide systemen zo consistent mogelijk te houden met een minimum aan manueel werk.

Om dit correct in te stellen kan u contact opnemen met de Zensoft bijstand (tel: 011 57 11 28) hiervoor.

Download de handleiding hier

(http://www.zensoftsupport.be/doc/manuals/hn_ublimp.pdf?forcedownload)