Einde EUROLogin-project in zicht

Update 22/01/2022

 

Nadat er tijdens de test- en implementatiefase enkele moeilijkheden opdoken hebben de leden van het EUROLogin-consortium maart 2022 voorzien als einde van de test-periode.

De test-fase, begonnen in oktober 2020, bracht aan het licht dat er problemen waren met de toelatingen om als privé-bedrijf aan te sluiten op de eIDAS-node van bepaalde lidstaten en dat de eIDAS-nodes van bepaalde lidstaten er niet in slaagden te communiceren met de eIDAS-node van andere lidstaten. Nu de problemen van de baan zijn voorzien de lidstaten het afsluiten van het EUROLogin-project in maart 2022.

Het project moet er mee voor zorgen dat bedrijven uit de privésector uit de verschillende lidstaten de identificatiemogelijkheden van de eIDAS-nodes kunnen toepassen voor hun software om zo de internationale handel binnen de Europese Unie te bevorderen. Zo zal het binnenkort mogelijk worden om met je eID aan te melden bij Billit.

 

Afronding EUROLogin-project

Update 08/04/2021

Eind deze maand wordt het EUROLogin-project afgerond. Dankzij het project kan Billit als eerste private Belgische EDI-provider connectie maken met het Belgische eIDAS-knooppunt. Hierdoor wordt het in de toekomst mogelijk om vanuit België, maar ook vanuit andere landen in de Europese Unie aan te melden met je e-ID. Met het project wil de Europese Unie de grensoverschrijdende mobiliteit aanwakkeren en een eengemaakte Europese digitale markt uitbouwen.

Tijdens het EUROLogin werd door Billit voor het eerst in België door een private speler verbinding gemaakt met het Belgische e-ID-knopppunt dat op dit moment enkel gebruikt wordt om je te identificeren bij overheidsdiensten.

Eind maart nog werd een ontwerp tot koninklijk besluit goedgekeurd dat de wet uit 2017 moet uitvoeren die bepaalt dat de middelen voor elektronische identificatie die door de overheid worden aangeboden ook door private spelers moeten kunnen worden gebruikt. Wanneer het wettelijk kader wordt goedgekeurd zal Billit dus één van de eerste Belgische bedrijven zijn dat technisch klaar is voor de implementatie.

Meer informatie over het EUROLogin-project vind je hier.

 

Afrondende testfase EUROLogin-project aangevat

Update 19/10/2020

 

Nadat we eerder al konden berichten over het afsluiten van de vanuit de Europese commissie gesteunde AS4EDI- en EURINV-projecten kunnen we nu met trots aankondigen dat Billit samen met de partners LMT, GSS, S.A.T.A., Elcom Systems en de universiteiten van Valencia en Cyprus in de afrondende fase van het Eurologin-project zit. Dit project moet het mogelijk maken om EDI-systemen zoals Billit vanuit elk Europees land toegankelijk te maken via de plaatselijke eID’s.

Dit betekent dat je binnenkort dus ook via eID bij Billit zal kunnen aanmelden.

 

EUROLogin

Cross-border authentificatie op Europese cloudplatformen via de eIDAS-wetgeving

 EIDAS (Electronic IDentification Authentication and trust Services) is een Europese verordening 

Deze verordening heeft tot doel het vertrouwen in elektronische transacties in de markt te vergroten door te voorzien in een gemeenschappelijke basis voor veilige elektronische interactie tussen bedrijven en overheden, en bijgevolg ook de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten, e-business en elektronische handel in de Unie te verhogen.

Grensoverschrijdend zakendoen levert meer gemak op voor gebruikers en vermindert de administratieve lasten. FEDERAL AUTHENTICATION SERVICE (FAS) is de Belgische invulling van de eIDAS-verordening.

Billit gebruikers zullen in staat zijn om veilig gebruik te maken van Billit via de gekende CSAM login pagina.  Iedere keer als je wenst aan te melden op Tax-on-Web, MyMinFin, mypension, e-box of andere belangrijke databronnen moet je je hier eerst authenticeren.

"eurologin

 

Het Eurologin-project staat onder leiding van de LMT-groep in samenwerking met de Universitat Politècnica de València (UPV). Deze actie zal de eID DSI (Digital Service Infrastructure) integreren in de systemen van 3 EDI-aanbieders en 1 openbare universiteit, die zullen worden verbonden met 4 verschillende eIDAS-knooppunten (België Cyprus, Italië en het Verenigd Koninkrijk), waardoor verschillende diensten beschikbaar worden voor grensoverschrijdende authenticatie. BILLIT zal verbinding maken met het Belgische eIDAS knooppunt, de Universiteit van Cyprus met het Cypriotische eIDAS knooppunt met de steun van haar EDI Provider "Goldman", SATA met het Italiaanse eIDAS knooppunt, en ELCOM met het Britse knooppunt.

Als gevolg daarvan zullen de vier uitvoerende deelnemers de nieuwe reeks identificatiegegevens die zij op grond van de eIDAS-verordening van hun nationale eIDAS-knoop hebben ontvangen, kunnen opvragen, ontvangen en verwerken. Zij zal de invoering en het gebruik van de eID DSI bevorderen en de toegang tot de diensten van deze vier entiteiten (BILLIT, Universiteit van Cyprus, SATA en ELCOM) voor alle EU-burgers en -bedrijven die hun nationale eID gebruiken, vergemakkelijken, waardoor de grensoverschrijdende mobiliteit wordt gewaarborgd en de digitale eengemaakte markt wordt ondersteund.

Meer info over het Eurologin-project vind je op https://lmtgroup.eu/projects/eurologin/

Deelnemers:

• Universitat Politècnica de València (UPV), Spanje (coördinerende instelling).

• Leading Management Technology S.L. (LMT), Spanje.

• Billit BVBA (Billit), België.

• AC Goldman Solutions & Services, GSS Ltd (Goldman), Cyprus.

• S.A.T.A. Applicazione Tecnologie Avanzate Srl (SATA), Italië.

• Elcom Systems Limited (ELCOM), Verenigd Koninkrijk.

• Universiteit van Cyprus (UCY), Cyprus.

 

Dit project is gecofinancierd door de Europese Commissie via de 2018 CEF Telecom Call – eIdentification & eSignature (CEF-TC-2018-1).

De inhoud van deze pagina valt onder de verantwoordelijkheid van Billit en geeft niet noodzakelijk het standpunt van de Europese Unie weer