Een snelle en eenvoudige oplossing voor al uw onbetaalde facturen dankzij Be Paid

Integraties:

Koppel Billit met Be Paid en vorder eenvoudig onbetaalde facturen in

Integraties:

Koppel Billit met Be Paid en vorder eenvoudig onbetaalde facturen in

Een snelle en eenvoudige oplossing voor al je onbetaalde facturen? Gedaan met lange procedures voor de rechtbank! Be Paid is de nummer 1 in online inningen in België. Dankzij de koppeling met Billit krijg je in Be Paid een overzicht van je openstaande Billit-facturen te zien en start je eenvoudig een procedure om je factuur te innen via de 'no cure no pay'-methode. Dit betekent dat je dossiers steeds gratis opstart én dat je geen kosten betaalt wanneer Be Paid er niet in zou slagen je onbetaalde factuur te innen

Info en handleidingen:

Info en handleidingen:

Een snelle en eenvoudige oplossing voor al je onbetaalde facturen.

Be Paid biedt je de meest uitgebreide dienstverlening in België aan op vlak van minnelijke en gerechtelijke incasso.

- Gemiddeld slaagpercentage van maar liefst 94% !
- Volledig minnelijk incasso-traject 'No cure No pay'
- Eén aanspreekpunt, ook voor gerechtelijke dossiers
- Overzichtelijk online klantenportaal
- Gratis advies

In tegenstelling tot klassieke incassobureaus stemmen wij onze inningsmethodes volledig af op de unieke eigenschappen van de wanbetaler en sporen wij deze met beleefde maar kordate communicatie aan tot betaling. Met behulp van digitale betaallinks, herinneringen per sms of mail, brieven en gerichte telefonische incasso zorgen wij ervoor dat het geld snel op je rekening staat.

Door onze 'No cure No pay' afspraak loop je geen enkel risico en betaal je nooit teveel. Meer nog, onze dienstverlening is voor jou in de meeste gevallen volledig gratis. Be Paid werkt met eenvoudige tarieven waarbij ook de kosten voor de wanbetaler tot een minimum worden beperkt.

Gaat je klant niet in op de minnelijke procedure of betwist hij de facturatie dan kan Be Paid ook de gerechtelijke invordering coördineren waardoor je zelf niet meer op zoek moet naar een advocaat of deurwaarder. Juridisch jargon vertalen wij voor jou in duidelijke taal en je krijgt op elk moment de nodige ondersteuning.

Be Paid is via haar online portaal 24u/24u - 7d/7d bereikbaar en garandeert je op elk moment een snelle opstart en een makkelijke opvolging van jouw dossiers.

Meer over Be Paid

Kordaat maar altijd menselijk

Be Paid doet er alles aan om dure procedurekosten te vermijden en zet volop in op sociaal verantwoorde inningsmethoden. Via kordate maar beleefde communicatie sporen we jouw klant actief aan om zijn openstaande facturen te betalen.

Wanneer een ernstige schuldproblematiek wordt vastgesteld, bemiddelen we - in overleg met jou en na jouw goedkeuring - over een rechtvaardig betaalplan en volgen dit stipt op. Een klantvriendelijke houding staat bij alle contacten met je debiteur centraal.

Be Paid streeft steeds een minnelijke oplossing na en maakt hierbij gebruik van de meest geavanceerde aanmaan-methodes en -technieken.

Bij de start van elk dossier wordt via 'profiling' een aangepast incasso-traject bepaald dat volledig is afgestemd op de soort schuldvordering en het type wanbetaler.

Zo worden bedrijven op een andere manier en een ander tijdstip gecontacteerd dan particuliere debiteuren en wordt de inning van een onbetaalde ziekenhuisfactuur op een andere wijze aangepakt dan de niet betaling van geleverde bouwmaterialen.

De gepersonaliseerde Be Paid aanmaan-flows zijn gebaseerd op wetenschappelijk inzicht inzake het betaalgedrag van mensen en ondernemingen en houden rekening met de meest voorkomende oorzaken van wanbetaling.

Naast het bereiken van de wanbetaler met een duidelijke en begrijpelijke boodschap is het direct aanzetten tot betaling via ‘call to actions’ van cruciaal belang en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van digitale betaallinks, herinneringen via sms, mail, messenger apps en ingeplande belacties.

Met deze beproefde aanpak behaalt Be Paid tot 40% meer minnelijke resultaten in vergelijking met andere incasso-partners.

Weigert de debiteur ondanks alles om te betalen of volgt er een betwisting dan adviseert Be Paid je vrijblijvend over het mogelijke vervolgtraject.

Aan de hand van een onderzoek van de financiële draagkracht van de debiteur wordt dan gekeken of een gerechtelijke invordering wenselijk is. Hierbij werkt Be Paid nauw samen met diverse ondernemersadvocaten en met het grootste gerechtsdeurwaardersnetwerk van België, Legal Recovery.

Minnelijke incasso

No Cure No Pay

Kort gezegd: slagen we niet in onze opdracht, dan werken we gratis. Op die manier werken wij uitsluitend op basis van resultaten. Je kan dus met een gerust hart je onbetaalde facturen toevertrouwen aan Be Paid zonder enig risico! De intresten of verhogingen die jouw klant bovenop de hoofdsom betaalt, volstaan doorgaans om ons werk te vergoeden. Je ontvangt de geïnde hoofdsom en hoeft ons verder niets te betalen. Betaalt de klant alleen de hoofdsom (zonder intresten of schadebeding) dan rekenen wij enkel een vast percentage van 10% als commissie aan. Zo weet je bij Be Paid altijd op voorhand wat je ontvangt.

Een voorbeeld:

Je hebt een openstaande factuur van 1000 euro. Jouw voorwaarden voorzien bij wanbetaling een jaarintrest van 10% en een schadevergoeding van 10%.

Factuur € 1000
Intresten € 100
Schadevergoeding € 100
Ingevorderd bedrag € 1200

Op dit bedrag rekenen wij een commissie aan van 10%, d.i. € 120 excl. btw of € 145,20 incl. btw. Jij ontvangt het resterende bedrag van € 1054,80.

Gerechtelijke inning

Ook voor gerechtelijke invorderingsprocedures hanteren we een eenvoudig tarief: bij recuperatie ontvang je steeds 100% van je factuurbedrag.

De wettelijke schadevergoeding die de debiteur betaalt wegens laattijdige betaling volstaat om ons te vergoeden voor de opstart, opvolging en afhandeling van je dossier.

Bovendien gaan onze gerechtsdeurwaarders enkel over tot actie wanneer recuperatie te verwachten valt. Blijkt na opstart van een procedure alsnog dat de wanbetaler insolvabel is of wordt, dan blijft jouw risico beperkt tot de kost van het inleidend exploot (de dagvaarding of de IOS- aanmaning).

Wordt je vordering door je klant betwist en dient één van onze advocaten conclusies op te stellen of extra werkzaamheden te verrichten, dan betaal je enkel een beperkte provisie. De voor jou tussenkomende raadsman hanteert steeds transparante tarieven en treedt tijdens de procedure met jou in overleg zodat je te allen tijde weet wat de slaagkansen zijn.

Ondernemers doen voornamelijk beroep op onze ‘No cure No pay’ incasso dienst, maar kunnen daarnaast ook bij ons terecht voor:

- het verzenden van een aangetekende aanmaning door een gerechtsdeurwaarder; ✔
- de opstart van een IOS-procedure of het inleiden van een dagvaarding; ✔
- nazicht en optimaliseren van je verkoopsvoorwaarden; ✔
- een financieel onderzoek van een debiteur (schulden, wagens, bankrekeningen,...). ✔

Stap 1: Verbinden met Be Paid

1. Ga in Billit naar ‘Instellingen’ en klik op het submenu ‘Integraties’.
2. Navigeer in de lijst naar ‘BEPAID.BE’ en klik op ‘Beschikbaar’.
3. Klik op ‘Verbinden’. Het inlogscherm van het Be Paid webportaal verschijnt.

Stap 2: Nieuwe account aanmaken of inloggen op het Be Paid webportaal

1. Heb je al een Be Paid account? Log in met je email en wachtwoord.
2. Heb je nog geen Be Paid account? Klik op ‘Registreer u hier’.
3. Vul het emailadres van je Billit-account in en kies een wachtwoord.

Stap 3: Koppelen met Billit

1. Klik in het menu op ‘Mijn profiel’ en klik vervolgens op ‘Koppelen’.
2. Zoek Billit in de lijst en klik rechts op het koppel-icoon.
3. Voer je gegevens in op het Billit inlogscherm en klik op ‘Verbinden met BEPAID’.
4. Kies je onderneming in de lijst en klik op ‘Goedkeuren’. Je bent klaar!

Overzicht van al je onbetaalde facturatie in het webportaal

Alle details ivm je onbetaalde facturen kan je makkelijk en op elk moment online raadplegen via het Be Paid-portaal. Je kiest zelf hoe je het portaal bereikt:

Via Billit
1. Ga in Billit naar het menu ‘Integraties’.
2. Op deze pagina zie je een overzicht van alle integraties. Klik op de tegel van ’BEPAID.BE’.
3. Klik op 'Verbinden' om naar inlogscherm van het Be Paid webportaal te gaan.

Via Be Paid
1. Surf naar het Be Paid-portaal.
2. Het inlogscherm van het Be Paid-webportaal verschijnt.

In het menu klik je op ‘Billit’ om een lijst van al je vervallen facturen te zien.

Kosteloos jouw onbetaalde facturen laten innen

1. Klik in de lijst van uw onbetaalde facturatie op ‘Start Be Paid’.
2. Selecteer in stap 1 je bedrijf en je klant (=de laattijdige betaler).
3. Vink je akkoord met de voorwaarden aan en klik op ‘Naar stap 2’.

Stap 1 van 2

Stap 2 van 2

4. Selecteer de facturen die je kosteloos wil laten innen.
5. Kies extra documenten die je wil meesturen (factuurvoorwaarden, creditnota’s,...).
6. Klik op 'Stuur door'. De experts van Be Paid gaan dadelijk voor jou aan de slag!

Raadplegen van de vooruitgang in je dossiers

 

1. Klik in het menu op ‘Mijn dossiers’ en vervolgens op ‘Dossiers’.
2. In het overzicht zie je alle details en hun huidige status.

Indien je een specifieke vraag hebt of graag een afspraak maakt voor een persoonlijk overleg met een van onze experten, klik dan op deze link of neem vrijblijvend contact op met Stephanie Van Bocxlaer op +32 (0)9 279 18 47 of via info@bepaid.be.