BTW-tarieven

6% BTW bij renovatie- en herstellingswerken

 

In het kader van administratieve vereenvoudiging vervalt vanaf 1/7/2022 de verplichting om gebruik te maken van een ingevuld 6% BTW-attest. Sinds 01/01/2022 volstaat het om een standaardvermelding op te nemen op je factuur die de verantwoordelijkheid voor het toepassen van het 6% BTW-tarief bij de opdrachtgever legt.

De vermelding die je op je factuur dient op te nemen om het 6% BTW-tarief toe te passen kun je op twee manieren op je factuur plaatsen.

1. Vermelding opnemen in een bestaande factuurlay-out

Om de vermelding op te nemen in een bestaande factuurlay-out open je de template voor die factuur, klik je op 'broncode' en voeg je onderaan de tekst toe uit het onderstaande grijze kader.

 <br/><span style="font-size:10px;">Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.</span><br/>nbsp;

2. Een nieuwe factuurlay-outtemplate aanmaken met de vermelding

Je kan ook een volledig nieuwe factuurlay-outtemplate aanmaken waarin de vermelding is opgenomen. Hiervoor ga je naar het menu 'Instellingen', klik je op het submenu 'Huisstijl' en daarna op factuur. Creëer een nieuwe template door rechtsboven op 'Toevoegen' te klikken. In die template klik je op 'Broncode'. De code die je daar terugvindt kun je vervangen door de code in dit document.

factuur-lay-out