BTW-tarieven

6% BTW bij renovatie- en herstellingswerken

 

In het kader van administratieve vereenvoudiging vervalt vanaf 1/7/2022 de verplichting om gebruik te maken van een ingevuld 6% btw-attest. Sinds 01/01/2022 volstaat het om een standaardvermelding op te nemen op je factuur die de verantwoordelijkheid voor het toepassen van het 6% btw-tarief bij de opdrachtgever legt.

De vermelding die je op je factuur dient op te nemen om het 6% btw-tarief toe te passen, kan je in twee stappen toevoegen.

1. Sleutel toevoegen aan een bestaande factuurlay-out

Open de factuurtemplate die je wil aanpassen via 'Instellingen' > 'Huisstijl'. Kies in de kolom met sleutels aan de rechterkant de categorie 'order' en de sleutel "$Order.sixPercentVatCertificate$". Klik op een plaats in je factuur om de sleutel daar toe te voegen. De volgende tekst wordt nu toegevoegd:

 Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.

2. Aanzetten via instellingen

Zet nu de optie aan via je instellingen. Ga daarvoor in het linkermenu naar 'Instellingen' > 'Algemeen' > 'Geavanceerd'. Bij 'Extra tekst toevoegen aan factuur bij een btw-percentage van 6 procent.' zet je de schakelaar aan. Als je de sleutel nog niet had toegevoegd aan je template, zal je een foutmelding krijgen. Doe dit alsnog in je template via de sleutels aan de rechterkant.

factuur-lay-out

 

De tekst zal altijd worden getoond op al je facturen met een 6% btw-tarief. Zijn er facturen waarvoor je dit niet wil, dan zet je de schakelaar in je instellingen tijdelijk uit wanneer je de factuur maakt. Je kan de optie daarna weer inschakelen.