Een nieuw/extra dossier aanmaken

Wat met de gegevens in mijn bestaand dossier?

 

Er zijn verschillende redenen om een nieuw of extra dossier aan te maken:
- Je hebt als ondernemer meerdere ondernemingen
- Je hebt als ondernemer verschillende departementen en wil graag per departement een dossier
- Je onderneming wordt stopgezet en je begint met een nieuwe onderneming

Elk dossier (dus elke onderneming) heeft zijn eigen licentie nodig. Wil je meerdere ondernemingen in Billit beheren (en dus elke onderneming toevoegen aan het menu linksboven), dan dien je ook meerdere dossiers aan te maken en per dossier een licentie te kiezen. Een dossier kan slechts één btw- of ondernemingsnummer bevatten.

Wil je voor de verschillende departementen in je bedrijf een apart dossier openen? Dan dien je ook voor elk dossier een licentie te kiezen. Je kan dus verschillende dossiers (bv. per departement) hebben met hetzelfde btw-nummer en betaalt dan per dossier voor de gekozen licentie.

Het is niet mogelijk om het btw-nummer (of ondernemingsnummer) van een bestaand dossier te wijzigen. Zodra in een dossier facturen zijn aangemaakt, mogen er geen facturen voor een ander btw- of ondernemingsnummer in dat dossier en de bijhorende boekhouding terechtkomen. Wijzigt je bedrijf om één of andere reden van btw- of ondernemingsnummer dan moeten de facturen van dit nieuw btw- of ondernemingsnummer in een nieuwe boekhouding terechtkomen. Bij wijziging van het btw- of ondernemingsnummer dien je dus een nieuw dossier te openen met het nieuwe btw-/ ondernemingsnummer. Neem voor het stopzetten van het oude dossier tijdig contact op met onze support zodat je dossier correct afgesloten kan worden.

Bij het overschakelen op een nieuw dossier of het openen van een extra dossier kun je wel je klanten-, leveranciers- en productenlijsten exporteren uit het oude dossier en importeren in het nieuwe dossier. Ook je aangemaakte lay-outtemplates kun je bijhouden en importeren in het nieuwe dossier.

Om een nieuw dossier aan te maken klik je op het plusje naast je bedrijfsnaam linksboven in het menu.

Nieuw dossier aanmaken