Rapporten

Exporteer rapporten via e-mail of Billsync

 

De lijsten die je terugvindt in het menu 'Rapporten' kun je dagelijks laten doorsturen naar je e-mailadres of via Billsync. Vink in het submenu 'Lijsten' onder het menu 'Rapporten' aan welke lijsten via welke verzendmethode verstuurd mogen worden. Klik daarna op 'Opslaan'.