GLN-nummers

GLN-nummers gebruiken in Billit

 

Wat is een GLN-nummer?

Een GLN-nummer (Global Location Number) is een nummer met 8, 12, 13 of 14 cijfers dat de fysieke locatie van een bedrijf of een onderdeel van dat bedrijf als uniek adres identificeert. Het wordt vooral gebruikt in de transportsector omdat het GLN-nummer een specifieke afdeling van een bedrijf identificeert ipv het volledige bedrijf. Het heeft als voordeel tegenover een eigen gekozen code om een afdeling te specifiëren dat het een unieke code is, die volgens bepaalde regels is opgesteld. Op deze manier ontstaat minder verwarring tussen de verschillende soorten en formaten van interne codes die bedrijven gebruiken. Je kunt de informatie die bij een GLN-nummer hoort opzoeken in de GLN-databank van GS1 (de organisatie die de nummers toekent en bijhoudt).

GLN-nummers gebruiken in Billit

In België worden bedrijven doorgaans op het Peppol-netwerk geregistreerd met het BTW-nummer. Buitenlandse bedrijven of bedrijven die geen BTW-nummer hebben registreren hun bedrijf echter ook soms op het Peppol-netwerk via hun GLN-nummer. Aangezien het gaat om een uniek nummer is het GLN-nummer een veilige identificator.

Billit laat toe om een GLN-nummer te gebruiken om een Peppol-factuur naar te versturen in de plaats van een BTW-nummer. Om dit te doen vul je in de klantenfiche het GLN-nummer in in het veld van het BTW-nummer, voorafgegaan door de letters GLN. In tegenstelling tot bij BTW-nummers haalt Billit de informatie van een GLN-nummer niet automatisch op uit de database. Je kan de informatie die bij een GLN-nummer hoort wel zelf terugvinden via https://gepir.gs1.org/index.php/search-by-gln.