Wanneer spreken we van sociale schulden?

In de volgende gevallen heeft een onderneming sociale schulden en valt ze onder de inhoudingsplicht.

Tegenover de RSZ

 1. De onderneming heeft niet alle vereiste aangiften 30bis en 30ter ingediend, tot en met die voor het voorlaatste afgelopen kwartaal; en/of
 2. De onderneming is de RSZ een bedrag van meer dan 2.500 euro schuldig in verband met bijdragen, opslagen, forfaitaire vergoedingen, verwijlintresten of gerechtskosten 30bis en 30ter; en/of
 3. De werkgever valt onder de bevoegdheid van het paritair comité van het Bouwbedrijf (PC 124) en heeft de voorschotten voorzien in artikel 34bis, §1 en 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 niet correct betaald; en/of
 4. De onderneming (al dan niet geïdentificeerd bij de RSZ als werkgever) is hoofdelijk aansprakelijk gesteld in toepassing van §3 en 4 van artikel 30bis of §2 en 4 van artikel 30ter en heeft de gevorderde bedragen 30bis en 30ter niet betaald binnen de 30 dagen na het verzenden van een aangetekende ingebrekestelling.

Tegenover de Patronale Dienst voor Organisatie en Controle van de Bestaanszekerheidsstelsels (PDOK) (art. 30bis – bouwbedrijf)

 1. De onderneming valt onder de bevoegdheid van het Paritair Comité van het bouwbedrijf (PC 124), maar de PODK beschikt niet over alle gegevens over de bruto vergoedingen van de werknemers, tot en met het voorlaatste afgelopen kwartaal; en/of
 2. De onderneming is debiteur en is voor meer dan 70 euro aan bijdragen verschuldigd in het stelsel van weerverlet- en getrouwheidsregels.

Tegenover het Fonds voor bestaanszekerheid voor de bewakingsdiensten (FBZB) (30ter – bewakingsdiensten)

 1. De onderneming valt onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezicht diensten (PC 317), maar het FBZB heeft niet alle gegevens over de bruto vergoedingen van de werknemers, tot en met het voorlaatste afgelopen kwartaal; en/of
 2. De onderneming is meer dan 900 euro aan bijdragen verschuldigd aan het FBZB.

bron

Hoe activeren in Billit?

 1. Download dit formulier
 2. Vervolledig en teken het document, bezorg het terug aan uw  contact persoon of boekhouder.
 3. Billit experten nemen contact op met RSZ om de koppeling te activeren.
 4. Billit controleert bij het aanmaken van een factuur of uw klant nog openstaande sociale schulden heeft, zoja zal u de nodige instructies rechtstreeks in Billit ontvangen.

Vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om gebruik te maken van de knop Meld een probleem/Stel een vraag rechtsonderaan in Billit.