Nieuwe koppelingen

Kan Billit een koppeling bouwen voor applicatie x?

 

Momenteel investeert Billit niet meer zelf in nieuwe (gratis) koppelingen met een derde partij. In de plaats daarvan hebben we er bewust voor gekozen te investeren in een open, gratis en goed gedocumenteerde API waarmee software-ontwikkelaars zelf aan de slag kunnen om te koppelen met Billit.

Wil je software die je gebruikt samen gebruiken met Billit, dan beschik je over de volgende opties:

• Bij software die digitale facturen kan importeren en exporteren kun je gebruik maken van de export-functie in Billit. Met deze functie kun je eenvoudig de gewenste documenten uit Billit exporteren en importeren in software die digitale facturen kan importeren. Om uit andere software geëxporteerde digtiale facturen in Billit te importeren kun je gebruik maken van de snelle invoer. Veel softwarepaketten die digitale facturen kunnen exporteren doen dit via mail. Op deze manier kun je de uit andere software geëxporteerde digitale facturen eenvoudig in de snelle invoer importeren door ze naar het unieke e-mailadres van je snelle invoer door te sturen. Aangezien het om digitale facturen gaat kun je deze ook automatisch door de snelle invoer laten verwerken. Meer info over de geavanceerde opties van snelle invoer vind je hier.

• Je kan vragen aan de software-ontwikkelaar om met Billit te koppelen via onze API. Meer info over de API vind je op onze API-pagina.

• Mits toestemming en medewerking van de software-ontwikkelaar kan Billit de koppeling zelf bouwen. Zoals eerder vermeld is hier een kostprijs aan verbonden. Gemiddeld kost een koppeling tussen de €5000 en €15000. Voor een offerte op maat en een mogelijke deadline kan je contact opnemen met ons development-team via support@Billit.be. Voor het bouwen van koppelingen werkt Bilit enkel samen met vertrouwde en erkende ontwikkelaars.