One Stop Shop (OSS) - éénloketsysteem

Verkoop en lever je goederen aan buitenlandse particulieren, kies dan OSS als BTW

Ondernemers die vanuit Billit een factuur wensen te versturen naar een particuliere klant binnen de EU lidstaten, moeten buitenlandse BTW aanrekenen, aangeven en doorstorten. Aarzel niet om je boekhouder hierover aan te spreken, mocht je vragen hebben.

Voorbeeld:

Je wenst een factuur te sturen naar een niet BTW-plichtige klant in Duitsland vanuit je Belgische onderneming.

In Billit maak je een verkoopfactuur aan. Als BTW kies je OSS. In de orderlijnen kies je geen 21%, maar wijzig je het BTW-percentage naar 19% (Duitsland). Billit zal op een correcte manier de BTW berekenen en weergeven op de PDF en in de e-factuur.

One Stop Shop OSS

Meer informatie: