Digitale facturen

Wat is een e-factuur?

 

Een elektronische of digitale factuur is een factuur (in de vorm van een digitaal bestand) die alle gegevens van de leverancier moet bevatten op zo'n manier dat die kunnen worden ingevoerd (geïntegreerd) in de administratie van de koper zonder dat er gegevens moeten worden ingevoerd door de koper.

Elektronische facturatie (e-facturatie) is de uitwisseling van een factuur tussen een leverancier en een koper in een geïntegreerd elektronisch formaat. Traditioneel is facturatie, net als elk zwaar papiergebaseerd proces, handmatig intensief en vatbaar voor menselijke fouten, resulterend in hogere kosten en verwerking van levenscycli voor bedrijven.

E-facturatie is een veel voorkomende B2B-praktijk en maakt al vele jaren deel uit van Electronic Data Interchange-transacties. Misschien is het verrassend dat veel financiële leiders niet weten dat hun bedrijf al EDI elektronische facturen verzendt / ontvangt.

Omdat dit een aantal indelingen mogelijk maakt, is het nuttig om de volgende richtlijnen toe te passen:

Een e-factuur
  1. Electronisch gemaakt, verzonden en ontvangen (papierloos)
  2. Digitaal (geen scan)
  3. gestructureerde data, UBL (ISO/IEC 19845:2015) in .xml-formaat.
  4. Veilig verzonden via PEPPOL
Geen echte e-factuur
  1. PDF of WORD
  2. Papieren facturen verzonden via postbode
  3. Papieren facturen verzonden via faxmachines
  4. Gescande papieren facturen

Hoewel aanzienlijke kosten- en tijdsbesparingen kunnen worden gerealiseerd door het verwijderen van papier en handmatige verwerking van uw facturen, zijn de echte voordelen van E-facturatie het niveau van integratie tussen u en uw handelspartners en tussen uw facturatiesoftware en andere bedrijfssystemen.