Btw-tarieven

Beschikbare btw-tarieven voor aankoopfacturen

 

Dit help-artikel geeft een overzicht van de verschillende btw-tarieven voor aankoopfacturen in Billit. Bij elk tarief vind je een korte uitleg over wanneer het tarief van toepassing is en hoe je het gebruikt bij het verwerken van je inkomende facturen. Twijfel je over een bepaald tarief, wil je alle details en/of uitzonderingen rond een bepaalde regeling kennen of heb je vragen over de verwerking van bepaalde btw-tarieven in je boekhouding? Neem dan contact op met je boekhouder; als fiscaal expert kan hij/zij je zeker verder helpen.

De OCR van Billit detecteert zelf de verschillende btw-tarieven op je factuur. Mocht dit niet zijn gebeurd, kan je het juiste tarief hier zelf toevoegen.

Kies bovenaan rechts het btw-tarief. Dit percentage wordt overgenomen in de orderlijnen onderaan. Moeten bepaalde onderdelen van de factuur toch een ander percentage krijgen, dan kan je dit per lijn aanpassen.

Btw-tarieven in Billit

Binnenland 21%-12%-6%: de standaard-tarieven in België. Wanneer je dit tarief kiest, zal 21% automatisch worden aangeduid. Wil je toch een andere optie zoals 12 of 6 % dan kan je dit in de orderregel aanduiden. Een overzicht van welke producten aan welk basistarief belast worden vind je in het blogartikel ‘Wegwijs in de verschillende btw-tarieven’.

Kies het juiste (of meest voorkomende) tarief voor je factuur bij ‘btw’. Je kan ook steeds een standaard btw-tarief instellen voor een leverancier in hun leveranciersfiche.

 

Btw-medecontractant of btw verlegd: dit systeem is van toepassing op werken in onroerende staat (voor beroepsdoeleinden), van schilderwerken tot de aanleg van parkeerplaatsen. In dit geval factureert de aannemer - jouw leverancier - geen btw, maar moet jij als klant zelf de btw aangeven; de btw wordt dus verlegd.

 

Diversen buiten btw: hier gaat het om zaken die niet in de btw-aangifte opgenomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld teruggenomen leeggoed.

 

Intracommunautaire (IC-) goederen en diensten: bij de aankoop van een goed of levering van een dienst tussen twee btw-plichtige partijen in verschillende EU-landen kan onder bepaalde voorwaarden de levering vrijgesteld worden van btw (bij goederen) of de btw zogenaamd verlegd worden naar jou als klant (bij diensten).

 

Import-Export: Wanneer je goederen importeert van buiten de EU hoef je geen btw te betalen. De voorwaarde is wel dat de goederen effectief de EU verlaten.

 

Import-Export buiten EU: Kies dit tarief voor verrichtingen waarbij het belastbaar deel enkel in de roosters 81, 82 of 83 van de btw-aangifte moet komen.

 

Margin for second hand goods: dankzij deze regel moet de verkoper enkel btw aanrekenen op de brutowinstmarge, en niet op het volledige bedrag dat jij als klant moet betalen. De factuur kan zijn opgesplitst in een deel waarop je wel of geen btw moet betalen. De btw moet enkel betaald worden uit het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs. Informeer je bij je boekhouder over de voorwaarden voor dit tarief.