Btw-tarieven

Beschikbare btw-tarieven voor verkoopfacturen

 

In dit help-artikel vind je de verschillende beschikbare btw-tarieven voor verkoopfacturen in Billit en hoe je ze gebruikt in Billit. Bij elk tarief vind je een korte uitleg over wanneer het tarief van toepassing is en hoe je het gebruikt bij het opstellen van een factuur in Billit. Twijfel je over het toepassen van een bepaald tarief, wil je alle details en/of uitzonderingen rond een bepaalde regeling kennen of heb je vragen over de verwerking van bepaalde btw-tarieven in je boekhouding? Neem dan contact op met je boekhouder, als fiscaal expert kan hij/zij je zeker verder helpen.

Btw-tarieven in Billit

Standaard-tarieven 6% - 12% - 21%: de 3 basis-tarieven in België, afhankelijk van het soort product. Een overzicht van welke producten aan welk basistarief belast worden vind je in het blogartikel ‘Wegwijs in de verschillende btw-tarieven’.

Kies het juiste (of meest voorkomende) tarief voor je factuur bij ‘btw’. Moeten er meerdere btw-percentages gebruikt worden, dan kan je deze aanpassen door in het vak ‘btw’ bij de afwijkende orderlijnen een ander btw-percentage in te vullen. Je kan ook steeds een standaard btw-tarief instellen voor een klant in de klantenfiche van die klant.

 

Btw-medecontractant: dit systeem is van toepassing op werken in onroerende staat (voor beroepsdoeleinden), van schilderwerken tot de aanleg van parkeerplaatsen. In dit geval factureert de aannemer geen btw, maar moet de klant zelf de btw aangeven, de btw wordt dus verlegd.

Selecteer voor de hele factuur ‘Medecontractant’. Het btw-percentage wordt nu voor alle orderlijnen standaard op 0% gezet. Moet één lijn toch aan een ander btw-tarief onderworpen zijn, dan kun je het percentage ingeven in het vak btw van die lijn. Op je factuur komt de volgende (wettelijk verplichte) vermelding te staan: ‘Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.’

 

Diversen buiten btw: hier gaat het om zaken die niet in de btw-aangifte opgenomen moeten worden, zoals bijvoorbeeld teruggenomen leeggoed.

Selecteer voor de hele factuur ‘Diversen buiten btw’. Het btw-percentage wordt nu voor alle lijnen standaard op 0% gezet. Moet één lijn toch aan een ander btw-tarief onderworpen zijn, dan kun je het percentage ingeven in het vak btw van die lijn.

 

Margeregeling voor tweedehandsgoederen: dankzij deze regel moet je als verkoper enkel btw aanrekenen op de brutowinstmarge, en niet op het volledige bedrag dat jouw klant moet betalen. De verschuldigde btw moet je in principe globaal per maand of kwartaal berekenen, al zijn hierop uitzonderingen mogelijk.

Selecteer voor de hele factuur ‘Margeregeling’. Het btw-tarief wordt dan op 0% gezet. Je kan het bedrag opsplitsen in het deel waar je geen btw moet vragen en het deel waarop wel en dan voor die lijn het juiste percentage aanduiden. Maar je kan dit dus ook globaal verrekenen per maand of kwartaal. Je moet dan wel zelf bijhouden welk btw-bedrag er nog aan je klant gefactureerd moet worden. Informeer je bij je boekhouder voor de voorwaarden om dit tarief te gebruiken.

 

Intracommunautaire goederen en diensten: bij de verkoop van een goed of levering van een dienst tussen twee btw-plichtige partijen in verschillende EU-landen kan onder bepaalde voorwaarden de levering vrijgesteld worden van btw (bij goederen) of de btw zogenaamd verlegd worden naar de klant (bij diensten).

Selecteer 'IC goederen’ of ‘IC diensten’ voor de hele factuur. Het Btw-tarief wordt nu voor de hele factuur op 0% gezet. Op je factuur zal de vermelding ‘Btw verlegd’ komen te staan.

 

One Stop Shop (OSS): wil je als ondernemer vanuit Billit een factuur versturen naar een particuliere klant binnen de EU-lidstaten? Dan moet je buitenlandse btw aanrekenen, aangeven en doorstorten. Meer weten? Lees ons blogartikel ‘Nieuwe btw-regels voor e-commerce’ .

Selecteer OSS voor de hele factuur in het vak btw. Op de orderlijn kun je het (buitenlandse) btw-tarief invullen voor die order.

 

Import-Export: Wanneer je goederen levert buiten de EU hoef je geen btw te betalen. De voorwaarde is wel dat de goederen effectief de EU verlaten.

Selecteer Import-Export als btw-tarief in het vak btw voor de hele factuur. Het btw-tarief voor alle orderlijnen zal op 0% gezet worden. Op je factuur komt de vermelding ‘Vrijgestelde handeling - Uitvoer’.