Rapporten

Welke rapporten kan ik exporteren van mijn dossiers?

 

Als boekhouder kan je rapporten uitdraaien van je dossiers in Billit. Ga hiervoor in het menu 'Rapporten' naar 'Lijsten' en vink bij elk rapport aan via welke manier het mag worden verstuurd. Klik daarna op 'Opslaan'.

Rapporten en lijsten versturen in Billit

Hier is een overzicht van alle rapporten die je uit Billit kan halen:

  • Doorfacturatie: Dit rapport bevat al je dossiers met vermelding van hun licentie en het aan te rekenen bedrag.
  • Dossiers: Een overzicht van alle dossiers die ooit zijn gekoppeld met je boekhoudkantoor. Dit gaat om zowel actieve als gedeactiveerde dossiers.
  • Tijdsrapportage: Dit berekent de hoeveelheid tijd - in minuten en seconden - die je per pagina en per dossier hebt gespendeerd.
  • Overzicht inkomende documenten: Dit rapport geeft een overzicht van alle documenten die de gekoppelde ondernemers van je kantoor hebben opgeladen in de Snelle invoer gedurende de laatste 30 dagen. Ook de staat van elk document is terug te vinden, zoals 'in verwerking', 'verwerkt' of 'gesplitst'.
  • Overzicht alle actieve dossiers: Het overzicht van alle actieve dossiers die met je boekhoudkantoor zijn gekoppeld.
  • Overzicht mijn actieve dossiers: Het overzicht van alle actieve dossiers waarvoor jij dossierbeheerder bent.
  • Dossiers gekoppelde rekeningen: Dit lijst alle rekeningen op die per dossier zijn gekoppeld. Er kunnen meerdere rekeningen zijn per dossier.