Welke volgorde wordt gekozen bij import in boekhoudpakket?

Waar moet ik op letten?

Een vaak voorkomende vraag is dat Billit de UBL bestanden niet in volgorde van factuurdatum staan, maar in volgorde van creatie datum in Billit (default). De meeste boekhoudpakketten importeren UBL-bestanden volgens bestandsnaam. Beide opties zijn mogelijk, 

Ik wens te importeren op basis van creatiedatum in Billit (aangeraden)

Billit zorgt er voor dat de volgorde van de bestandsnamen overeenkomt met de creatiedatum in Billit. Deze manier van exporteren staat standaard aan.
Dit is beschikbaar in de export via Mail of BillSync.

Ik wens te importeren op basis van factuurdatum

Mocht u echter de bestandsnamen volgens factuurdatum gesorteerd willen zien, dan kan u dit gewoon in Billit configureren. Dit is beschikbaar voor  ondernemers die gekoppeld zijn aan een boekhouder/accountant admin profiel en gebruik maken van  BillSync.

Hoe activeren?

- Login als admin in uw boekhouder/accountant profiel
- Selecteer de klant in het menu dossiers waarvoor je deze wijziging wenst te veranderen
- De klant wordt nu actief in het linker-menu
- Kies in het menu onder de klant het item "Integraties"
- Klik op deze pagina op "BillSync"
- Vink de optie "Sorteer volgens factuurdatum" aan
- Klik op Opslaan

Bij de eerstvolgende export wordt de factuurdatum mee opgenomen in de bestandsnamen, waardoor je deze kan sorteren bij importeren. 

Proficiat! U exporteert nu de UBL bestanden op basis van factuurdatum.