Hoe Brutowinst per factuur bepalen via Billit?

Geen probleem!

De brutowinst is het verschil tussen de (netto)omzet en de kosten voor het produceren van de verkochte goederen of het leveren van de verkochte diensten. Uit de brutowinst kan de brutowinstmarge heel eenvoudig berekend worden door de brutowinst te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met 100%. De brutowinstmarge geeft aan wat er van de omzet overblijft. Het is handig om de brutowinstmarge van een bedrijf te vergelijken met die van andere bedrijven uit de sector.

Wanneer wordt de brutowinst getoond in de factuur?

De brutowinst wordt getoond als alle orderlijnen die toegevoegd zijn vanuit een product een kostprijs hebben. Van zodra er 1 product op de factuur geen kostprijs heeft zal de bruto winst niet zichtbaar zijn. Orderlijnen die niet gekoppeld zijn aan een product worden niet meegerekend in de bruto winst.

1. Zorg ervoor dat de producten up to date zijn met de juiste prijzen (Bedrag Excl.Aankoopprijs Excl BTW)
2. Voeg de producten toe als orderlijn in de factuur
3. Creëer de factuur en merk dat de bruto winst wordt berekend