Billit is een beveiligde omgeving, je hebt dus een persoonlijk account nodig.

Maak gebruik van de registratie pagina of contacteer ons, en wij zorgen ervoor dat alles voor u gedaan wordt.

Ben je nog geen billit gebruiker?
Veilig

Uw gegevens zijn veilig bij billit, zorg er wel voor dat u uw login en wachtwoord nooit aan iemand anders laat zien.

Meld je hieronder aan
AANMELDEN
 

TopAccount (Kluwer) Is UBL compatibel vanaf versie 2016.3

In TopAccount moet het ondernemingsnummer ingevuld zijn.

De instellingen voor het inlezen van UBL bestanden moeten éénmalig worden ingevoerd via
Boeken – Inlezen externe gegevens - Externe pakketten – beheer

Via F3 kan een extra importschema worden aangemaakt. Het is aangewezen een apart schema aan te maken voor de verkoopfacturen en voor de aankoopfacturen aangezien voor beide types documenten een aparte map wordt aangemaakt.

Externe Applicaties > Lijst:

- Externe applicatie : geef hier de code in waaraan u bij de import zal herkennen dat u de
import van de documenten uit Billit lanceert: BVF - BAF 

- Omschrijving : vrije omschrijving ter verduidelijking van de code externe applicatie

1) BVF -> Billit Verkoop Facturen
2) BAF -> Billit Aankoop Facturen

- Type bestand : verplicht e-fff UBL

UBL import lanceren
Eens de configuratie van de UBL Import afgewerkt is, kunt u starten met het importeren van aan- en
verkoopdocumenten via Boeken – Inlezen Externe Gegevens – Inlezen – Externe gegevens E-invoice - Inlezen

Voor deze menu kan ook gewerkt worden via het icoon in de menubalk bovenaan.

De importfolder wordt automatisch gedetecteerd als deze correct is ingegeven bij de instellingen. Er wordt ook automatisch voorgesteld om een submap backup te maken voor de bestanden die werden ingelezen. Bestaat deze map nog niet zal er gevraagd worden of deze mag worden aangemaakt.

Kies de dagboeken waarin mag geïmporteerd worden, en geef aan of de nummering van de oorspronkelijke factuur moet behouden blijven, of de nummering van TopAccount moet worden doorgetrokken. Indien opgemaakt door tegenpartij (geen overname documentnummering) wordt aangevinkt, zal de nummering van TopAccount worden behouden. Indien deze parameter wel wordt aangevinkt wordt de nummering van het importdocument behouden. Vervolgens wordt de import uitgevoerd. U krijgt nadien een melding van het aantal boekingen dat werd geïmporteerd en of er nog acties moeten worden doorgevoerd.

Als alle boekingen gecontroleerd zijn, en klaar staan voor doorsturen, kan u via het tabblad Algemeen en de knop boeken de boekingen doorsturen naar de boekhouding.

Extra informatie

Voor de bepaling of een import document een verkoop- dan wel een aankoopdocument is, wordt het ondernemingsnummer van de klant uit de xml-file vergeleken met het ondernemingsnummer van het dossier. Stemt dit nummer overeen met het nummer in uw dossiergegevens, is het een aankoopfactuur. Zo niet wordt het voorgesteld als een verkoopfactuur.

Heeft het contact in het UBL bestand GEEN btw-nummer en GEEN ondernemingsnummer (particulieren) dan wordt de klant (leverancier) opgezocht volgens de naam van het contact in het UBL bestand.

Kon de klant (leverancier) NIET bepaald worden, bestaat er nog geen dergelijke naam en is de parameter ‘Automatische creatie klanten zonder btw-nummer’ (resp. leveranciers) (Zie Boeken / Inlezen externe gegevens / Inlezen / Externe gegevens – E-Invoice / Instellingen) geactiveerd, dan wordt deze automatisch aangemaakt (met overname van de adresgegevens, telefoon, fax … zoals vermeld op het E-Invoice document). Is deze parameter echter NIET geactiveerd dan moet de klant (leverancier) manueel aangemaakt worden. Deze parameter is standaard uitgeschakeld.

Opgelet : Klanten (leveranciers) kunnen enkel automatisch aangemaakt worden indien numerieke nummering EN indien het eerst vrije klantnummer (leveranciersnummer) bepaald kan worden.