AANMELDEN

Goedkeuring van uitgaven

Een populaire vraag die vaak gesteld wordt aan de Billit klantendienst is de mogelijkheid om facturen in Snelle invoer aan een goedkeuren te onderwerpen.

Deze optie is standaard gedeactiveerd en kan geactiveerd worden via Instellingen > Toon geavanceerd > Goedkeuren kosten

/media/1591/goedkeurenkosten.png

Na activatie zal je merken dat er in Snelle invoer één of meerdere goedkeurders kan geselecteerd worden voor deze factuur. Uiteraard verwerkt de virtuele assistent in Billit de factuur zo goed mogelijk, jij dient enkel nog de naam aan te vinken van de persoon of personen die moeten goedkeuren.

/media/1592/billitgeavanceerdgoedkeurensnelleinvoer.png

Deze gebruiker zal een mail ontvangen en heeft een overzicht van de goed te keuren facturen onder het menu Uitgaven > Goedkeuren