AANMELDEN
 

Welke volgorde wordt gekozen bij import in boekhoudpakket?

Waar moet ik op letten?

De meeste boekhoudpakketten importeren UBL-bestanden volgens bestandsnaam.

Optie 1) Importeren op basis van creatiedatum in Billit (aangeraden)

Billit zorgt er voor dat de volgorde van de bestandsnamen overeenkomt met de creatiedatum in Billit. Deze manier van exporteren staat standaard aan.

Optie 2) Importeren op basis van factuurdatum

Mocht u echter de bestandsnamen volgens factuurdatum gesorteerd willen zien, dan kan u dit gewoon in Billit zo configureren. Hiervoor vinkt u "sorteren volgens factuurdatum" aan op het scherm Integraties / BillSync.