Mercurius

Het e-facturatieplatform van de Belgische overheidsdiensten

Wat is Mercurius?

Mercurius is het softwareplatform waarop Belgische overheidsdiensten e-facturen en andere documenten in UBL-formaat ontvangen en verwerken. Net als het facturatieplatform van Billit is het verbonden met een gecertificeerd PEPPOL acces point. Om een factuur te versturen naar een Belgische overheidsdienst moet je die dus versturen vanaf een PEPPOL acces point waar je zelf toegang tot hebt naar het acces point waarmee het Mercurius-platform verbonden is.

Hoe verstuur ik een factuur naar het Mercurius-platform?

Billit heeft zijn eigen gecertificeerd acces point en maakt het je dus gemakkelijk om facturen naar een overheidsdienst te sturen. Het enige wat je nodig hebt is het ondernemingsnummer of GLN-nummer van de overheidsdienst waaraan je wil factureren, het PO-nummer van het departement en een gratis* Billit-account. Een stap-voor-stap-gids voor het versturen van een e-factuur naar een overheidsdienst of ander bedrijf dat aangesloten is op het PEPPOL-netwerk vind je hier.
(* Met de gratis versie van Billit kun je enkel e-facturen opmaken en versturen. Wil je meer opties gebruiken, neem dan een abonnement op maat van je bedrijf)

 

 

Billit PEPPOL acces point Mercurius

 

Meer informatie:
- https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
-
https://www.billit.be/nl/wat-is-peppol/

 

 

Ga aan de slag met Billit

Een (gratis) e-factuur sturen naar een overheidsdienst via Peppol

 

Om een e-factuur op een correcte manier naar een overheidsinstantie te versturen moet je factuur in UBL-formaat verstuurd worden via het Peppol-netwerk. Dat is een Europees netwerk dat enkel toegankelijk is via gecertificeerde access points. Billit heeft zijn eigen access point, zodat je via Billit veilig en snel kunt factureren aan overheden, maar evengoed aan andere bedrijven die aangesloten zijn op het Peppol-netwerk. Meer info over Peppol vind je hier. Naast een access point beschikken overheden over een eigen softwareplatform waarop ze hun e-facturen ontvangen en verwerken. In België heet dat softwareplatform Mercurius, in Frankrijk Chorus. Deze platformen zijn gelijkaardig aan het facturatieplatform van Billit, maar dan specifiek ontwikkeld voor overheidsdiensten. Ze zijn verbonden met een Peppol access point, en de betreffende overheidsdiensten kunnen er e-facturen in aanmaken, ontvangen en automatisch laten verwerken. In Nederland wordt gewerkt met een oudere UBL-standaard (via SimplerInvoicing), maar ook naar Nederlandse overheidsdiensten kun je met Billit probleemloos factureren.

Stap 1: Maak een (gratis*) account aan.
Om een e-factuur te versturen via Billit moet je eerst een (gratis*) profiel aanmaken waarin je bedrijfsgegevens staan opgenomen. Dat kan je doen door op deze link te klikken en het registratieproces te doorlopen.
(* De eerste 15 dagen kun je Billit gratis uitproberen. Na 15 dagen kun je met een gratis Billit-account enkel klanten beheren en e-facturen aanmaken en versturen over het Peppol-netwerk. Om gebruik te maken van de vele andere mogelijkheden van Billit moet je vanaf dan een betalend abonnement nemen.)

Stap 2: Maak een klant aan.
Stel de overheidsdienst (of het bedrijf) waaraan je wil factureren in als klant via het menu ‘Klanten’. Wanneer je het ondernemingsnummer ingeeft vult Billit zelf de gegevens aan met de gegevens uit de KBO. Een e-factuur versturen over het Peppol-netwerk gebeurt van onderneming naar onderneming, je hebt dus geen adresgegevens nodig, het ondernemings-, BTW- of GLN-nummer van je ontvanger volstaat om een correcte e-factuur te versturen. Voor Nederlandse bedrijven kun je ook werken met het KVK-nummer. Dit kun je ook invullen in het vak voor het BTW-nummer, je dient wel de letters KVK voor het KVK-nummer te plaatsen in het veld BTW-nummer.

Billit gratis e-factuur versturen naar de overheid

Billit gratis e-factuur versturen naar de overheid

Stap 3: Creëer een factuur.
Om een factuur aan te maken navigeer je naar het menu ‘Inkomsten’. Klik op ‘toevoegen’ om een nieuwe factuur aan te maken, of klik op de snelkoppeling ‘Factuur’ op het dashboard. In het veld ‘Klant’ kun je de klant selecteren die je net hebt aangemaakt, of op ‘Creëer nieuwe klant’ klikken om een nieuwe klant aan te maken. Vul alle andere velden in en klik op ‘Creëer factuur’. Verstuur je een factuur naar de overheid? Vergeet dan zeker niet het correcte PO-nummer in te geven.

Billit gratis e-factuur versturen naar de overheid

Billit gratis e-factuur versturen naar de overheid

Stap 4: Verzenden.
De factuur is nu aangemaakt. Als je klant verbonden is met het Peppol-netwerk verschijnt er onderaan een groene Peppol-knop. Als je hierop klikt is je factuur verzonden. Na het versturen verandert de status onder de factuur bij ‘Berichten’ naar ‘Verzonden’.

Billit gratis e-factuur versturen naar de overheid

 

Lijst van entiteiten en financiële systemen die in staat zijn e-facturen te ontvangen via het Mercuriusplatform

versie 22 augustus 2017

Tip: Gebruik het KBO nummer om de entiteit automatisch als klant aan te maken in Billit.

Afkorting Entiteit KBO-nummer / GLN-nummer Financieel systeem Startdatum elektronisch factureren
MVG MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Het Facilitair Bedrijf KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Informatie Vlaanderen (fusie tussen Agentschap Geografische Informatie Vlaanderen, de Vlaamse Infolijn, e-Gov en informatiebeleid) KBO: 0316380841 OraFin 1/jan/16
MVG Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO) (fusie tussen Agentschap Ondernemen en Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) KBO: 0316380841 OraFin 1/jan/16
MVG Agentschap Jongerenwelzijn (AJWZ) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Ruimte en Erfgoed KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenen-onderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS) (fusie tussen Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassene-nonderwijs en Studietoelagen en Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) (m.u.v. MDK DAB Vloot & MDK DAB Loodswezen) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Audit Vlaanderen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media (DCJSM) (fusie Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Sociaal-cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen en Kunsten en Erfgoed) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (DEWI) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Financiën en Begroting (DFB) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Informatie Vlaanderen (DIV) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement internationaal Vlaanderen (DiV ) (fusie Departement internationaal Vlaanderen en Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Kanselarij en Bestuur (fusie Departement Bestuurszaken, Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid en Agentschap Studiedienst van de Vlaamse Regering) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Landbouw en Visserij (DLV) (fusie Departement Landbouw en Visserij en Agentschap voor Landbouw en Visserij) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DLNE) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Mobiliteit en Openbare Werken (DMOW) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Onderwijs en Vorming (DOV) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (DWVG) (fusie Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en Agentschap Zorginspectie) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Departement Werk en Sociale Economie (DWSE) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Dienst van de Gouverneurs  - Antwerpen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Inspectie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (Inspectie RWO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Inspectie van Financiën (IF) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Ruimte Vlaanderen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Vlaamse Regering en Kabinetten van de Vlaamse ministers KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG       Vlaams Energie Agentschap (VEA) KBO: 0316380841    
MVG Wonen-Vlaanderen KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Zorg en Gezondheid KBO: 0316380841 OraFin 1/feb/15
MVG Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - DAB Loodswezen GLN: 5488888005396   1/dec/16
MVG Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) - DAB Vloot GLN: 5488888004948 Finlog 1/jul/15
AIO Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs KBO: 0254010633   1/dec/16
APM Agentschap Plantentuin Meise KBO: 0540708286 OraFin 1/feb/15
Eigen Vermogen KMSKA Het Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen KBO:0850036239   1/jan/17
EVIV Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen (EVIV) KBO: 0643634986 OraFin 1/jan/16
FJW Fonds JongerenWelzijn (FJW) KBO: 0249776087 OraFin 9/jan/17
Flanders Hydraulics Het Eigen Vermogen van het Departement MOW  KBO:0873746603    
FOCI Fonds Culturele Infrastructuur (FOCI) KBO: 0811322648 OraFin 9/jan/17
GO! GO! - Administratieve diensten van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap KBO: 0850036635 Coda 1/dec/16
GO! GO! - Pedagogische begeleidingsdienst, Permanente ondersteuningscel van het GO! KBO: 0235998030 Coda 1/dec/16
HERMES Hermes (Fonds voor flankerend economisch beleid) KBO:0534669938 OraFin 1/jan/16
ILVO Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserij onderzoek KBO:0262172489   1/jan/17
INBO Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek KBO:0898934731   1/jan/17
IVB Innovatiecentrum Vlaams-Brabant KBO: 0890690919   1/dec/16
K&G Kind en Gezin KBO:0886886638 SAP 1/mei/16
KAGB Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België (KAGB) KBO: 0408664760 OraFin 1/feb/15
Natuurinvest Het Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos  KBO:0887269985   1/jan/17
OC-ANB Ondersteunend Centrum Van Het Agentschap Voor Natuur En Bos (OC-ANB) KBO: 0887269985 OraFin 1/jan/16
OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) KBO: 0842399963 SAP ECC 6.0 1/jan/15
SI Schoolinvest KBO:0810538136   1/jan/17
SV SPORT VLAANDEREN KBO: 0248142826 OraFin 1/jan/16
SV-AS Agentschap Sport (fusie tussen deel Sport van het DCJSM en BLOSO) KBO: 0248142826 OraFin 1/jan/16
SV-BLOSO BLOSO KBO: 0248142826 OraFin 1/feb/15
TF TopstukkenFonds (TF) KBO: 0841642076 OraFin 9/jan/17
TV Toerisme Vlaanderen KBO: 0225944375 OraFin 1/feb/15
FIT Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen (FIT) KBO: 0242401911    1/dec/16
VASGAZ Vlaams Agentschap voor Samenwerking rond Gegevensdeling tussen de Actoren in de Zorg (VASGAZ) KBO: 0652816235 OraFin 1/sep/16
VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) KBO: 0887010362 Oracle Peoplesoft 1/jan/15
VFLD Vlaams Fonds voor de LastenDelging (VFLD) KBO: 0265528095 OraFin 1/sep/16
VIPA Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) KBO: 0254481973 OraFin 9/jan/17
VITO Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) KBO: 0244195916   1/dec/16
VLAM Vlaams Centrum voor Agro – en Visserijmarketing (VLAM) KBO: 0454423323   1/dec/16
VLM Vlaamse Landmaatschappij (VLM) KBO: 0236506685 AXI Discovery 1/sep/15
VLOR Vlaamse Onderwijs Raad (VLOR) KBO: 0249776285 OraFin 1/sep/16
VMM Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) KBO: 0887290276 Agresso 1/mrt/16
VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) KBO: 0236506487 SAP 1/nov/15
VP Vlaams Parlement KBO: 0931814563   1/mei/16
VRM Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) KBO: 0893159865 OraFin 9/jan/17
VRT Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie (VRT) KBO: 0244142664 SAP 1/jan/16
VVM Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn KBO: 0242069537 SAP 1/jan/16
VW-DS De Scheepvaart (De Vlaamse Waterweg) KBO: 0216173309 Agresso 1/dec/16
VW-WENZ Waterwegen en Zeekanaal (De Vlaamse Waterweg) KBO: 0254028251 AXI Finance 1/sep/15
WA Woonhaven Antwerpen KBO: 0403795657    1/sep/15