Factureer van en naar Italië via de SDI-integratie

Integraties:

Factureer van en naar Italië via de SDI-integratie

Integraties:

Factureer van en naar Italië via de SDI-integratie

In 2019 werd Italië het eerste land ter wereld dat elektronische facturatie verplichtte voor B2G- en B2B-transacties. Vanaf 01/01/2022 ben je om digitaal te factureren van en naar Italië verplicht om dit te doen met digitale facturen in het FatturaPA-formaat via het SDI (Sistema di interscambio) waarop je als onderneming geregistreerd moet zijn om facturen te kunnen versturen en ontvangen. Billit is gecertificeerd door de Agenzia delle Entrate om als tussenpersoon te dienen bij het verzenden en ontvangen facturen via het SDI. Dankzij de SDI-integratie wordt je onderneming automatisch geregistreerd in het SDI, worden je facturen automatisch omgezet in het juiste formaat en kun je facturen van en naar Italië gewoon versturen en ontvangen vanuit je vertrouwde Billit omgeving.

Info en handleidingen:

Info en handleidingen:

Om digitale facturen te versturen van en naar Italië moet je als onderneming geregistreerd staan in het SDI (Sistema di interscambio), het systeem waarlangs je digitale facturen ook gevalideerd en verstuurd moeten worden. Bovendien moeten je facturen opgemaakt zijn in het digitale FatturaPA-formaat om ze via het SDI te kunnen versturen.

Meer over SDI

Het activeren van deze integratie zorgt er voor dat:

- je onderneming geregistreerd wordt op het SDI conform alle wettelijke vereisten
- facturen naar Italiaanse klanten in het vereiste FatturaPA-formaat worden omgezet
- je factuur correct ondertekend wordt
- facturen naar Italiaanse klanten op het SDI worden aflgeleverd voor validatie en verzending
- inkomende facturen van Italiaanse leveranciers onmiddelijk beschikbaar zijn in Billit

Bij het activeren van de integratie wordt een eenmalige opstartkost van €125 aangerekend voor het registratie- en certificatieproces bij de Italiaanse overheid en betaal je een jaarlijkse abonnementskost van €175. Deze kosten worden automatisch toegevoegd aan je factuur.

Klik op ‘Beschikbaar’ op de SDI-tegel in het submenu ‘Integraties’ onder het menu ‘Instellingen’.

Om een factuur te versturen naar een Italiaanse klant heb je (normaal gezien) de volgende info ontvangen van je klant (zonder deze info kan de factuur niet correct verzonden worden):

• Codice Destinatario: De IPA-code of Codice Destinatario, dit is het digitale adres dat geregistreerd waarop je klant is geregistreerd. Deze code vul je in in het vak voor het PO-nummer.

• PEC: Het Posta Elettronica certificata of e-mailcertificaat is een e-mailsysteem dat wordt gebruikt om in Italië e-mails te versturen met een bindende legale waarde.Dit adres vul je in als e-mailadres van je ontvanger (in de klantenfiche).

• Codice Univoco Ufficio: deze code heb je nodig als je facturen naar een Italiaanse overheidsdienst wil versturen sturen. Voor B2B-transacties heb je deze dus niet nodig. Deze code vul je in in het vak voor het PO-nummer en vervangt de Codice Destinario.

Wanneer de integratie geactiveerd is (zie: Hoe installeer ik deze integratie?) zal de knop 'Verstuur via Peppol' vervangen worden door de knop 'Verstuur via SDI' wanneer de ontvanger van je factuur beschikt over een Italiaans btw-nummer.

Q: Hoe maak ik een factuur aan voor een Italiaans bedrijf via API?

A: Om via de Order API facturen toe te voegen en te versturen zal je via custom Fields de Codice Destinatario en PEC moeten toevoegen alvorens de factuur correct verzonden kan worden.