Bestelbonnen

Bestelbonnen digitaal laten ondertekenen door je klant

 

Er zijn 2 manieren om via Billit je bestelbonnen te laten ondertekenen door je klant. Je kunt je klant de bestelbon laten ondertekenen in Billit of je kunt een link meesturen met de begeleidende mail waarlangs je klant de bestelbon digitaal kan ondertekenen. De handtekening wordt standaard linksonder op de bestelbon geplaatst, maar door een sleutel toe te voegen aan de lay-outtemplate van je bestelbon kun je deze ook op een andere plaats zetten.

 

Om een bestelbon digitaal in Billit te laten ondertekenen, maak je eerst een bestelbon aan via het submenu ‘Bestelbonnen’ onder het menu ‘Inkomsten’. Klik daarna op ‘Toevoegen’ om een nieuwe bestelbon aan te maken.

bestelbon digitaal ondertekenen

Klik na het invullen van de gegevens op ‘Creëer bestelbon’.

bestelbon digitaal ondertekenen

Eenmaal de bestelbon is aangemaakt klik je op de knop ‘Onderteken de bestelbon’.

bestelbon digitaal ondertekenen

Hierop verschijnt het invulveld om de bestelbon te ondertekenen.

bestelbon digitaal ondertekenen

Om een link waarmee je klant de bestelbon kan ondertekenen mee te sturen met je bestelbon dien je eerst de ‘Onderteken bestelbon’-knop toe te voegen aan de begeleidende e-mail. Je kan de knop toevoegen aan een bestaande template, of een nieuwe template aanmaken waar de knop automatisch in wordt opgenomen.

Ga hiervoor naar het submenu ‘Huisstijl’ onder het menu ‘Instellingen’ en selecteer ‘Brief bij bestelbon’. Om de ‘Onderteken de bestelbon’-knop toe te voegen aan een bestaande begeleidende brief klik je op de gewenste template en voeg je in de template {32} toe op de plaats waar je de knop wil plaatsen.

bestelbonnen digtaal ondertekenen

bestelbonnen digtaal ondertekenen

Wanneer je een nieuwe template aanmaakt wordt de ‘Onderteken de bestelbon’-knop automatisch in de template geplaatst.

Eenmaal de knop werd toegevoegd zal je klant deze te zien krijgen in de begeleidende e-mail bij de bestelbon. Hij/zij kan de bestelbon ondertekenen door op de knop te klikken en zijn handtekening te plaatsen in het kader dat daarna opent.

De handtekening van je klant wordt automatisch linksonder op de bestelbon geplaatst. Indien je deze liever op een andere plaats op je bestelbon wil zien kun je de sleutel $Order.Signature$ in de lay-outtemplate van je bestelbon opnemen. Nadat je klant de bestelbon heeft ondertekend komt zijn handtekening te staan op de plaats waar je de sleutel in de template hebt gezet. Meer info over het gebruik van sleutels en lay-outtemplates vind je in het help-artikel over de lay-outtemplates.