Offertes

Offertes digitaal laten ondertekenen door je klant

 

Er zijn 2 manieren om via Billit je offertes te laten ondertekenen door je klant. Je kunt je klant de offerte laten ondertekenen in Billit of je kunt een link meesturen met de begeleidende mail waarlangs je klant de offerte digitaal kan ondertekenen. De handtekening wordt standaard linksonder op de offerte geplaatst, maar door een sleutel toe te voegen aan de lay-outtemplate van je offerte kun je deze ook op een andere plaats zetten.

 

Om een offerte digitaal in Billit te laten ondertekenen, maak je eerst een offerte aan via het submenu ‘Offertes’ onder het menu ‘Inkomsten’. Klik daarna op ‘Toevoegen’ om een nieuwe offerte aan te maken.

Offerte digitaal ondertekenen

Klik na het invullen van de gegevens op ‘Creëer offerte’.

Offerte digitaal ondertekenen

Eenmaal de offerte is aangemaakt klik je op de knop ‘Onderteken de offerte’.

Offerte digitaal ondertekenen

Hierop verschijnt het invulveld om de offerte te ondertekenen.

Offerte digitaal ondertekenen

Om een link waarmee je klant de offerte kan ondertekenen mee te sturen met je offerte dien je eerst de ‘Onderteken offerte’-knop toe te voegen aan de begeleidende e-mail. Je kan de knop toevoegen aan een bestaande template, of een nieuwe template aanmaken waar de knop automatisch in wordt opgenomen.

Ga hiervoor naar het submenu ‘Huisstijl’ onder het menu ‘Instellingen’ en selecteer ‘Brief bij offerte’. Om de ‘Onderteken de offerte’-knop toe te voegen aan een bestaande begeleidende brief klik je op de gewenste template en voeg je in de template {32} toe op de plaats waar je de knop wil plaatsen.

Offertes digtaal ondertekenen

Offertes digtaal ondertekenen

Wanneer je een nieuwe template aanmaakt wordt de ‘Onderteken de Offerte’-knop automatisch in de template geplaatst.

Eenmaal de knop werd toegevoegd zal je klant deze te zien krijgen in de begeleidende e-mail bij de offerte. Hij/zij kan de offerte ondertekenen door op de knop te klikken en zijn handtekening te plaatsen in het kader dat daarna opent.

De handtekening van je klant wordt automatisch linksonder op de offerte geplaatst. Indien je deze liever op een andere plaats op je offerte wil zien kun je de sleutel $Order.Signature$ in de lay-outtemplate van je offerte opnemen. Nadat je klant de offerte heeft ondertekend komt zijn handtekening te staan op de plaats waar je de sleutel in de template hebt gezet. Meer info over het gebruik van sleutels en lay-outtemplates vind je in het help-artikel over de lay-outtemplates.