Overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM)

Hoe kan ik in Billit automatisch een overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM) laten genereren?

 

Wat is een overschrijving met gestructureerde mededeling (OGM)?

Een overschrijving met gestructureerde mededeling is een overschrijving waarvan de mededeling bestaat uit een groep van drie, een groep van vier en een groep van vijf cijfers, gescheiden door een schuine streep (bv: +++090/9337/55493+++). Deze mededeling wordt gebruikt om een overschrijving automatisch te kunnen verwerken zodat er geen manuele controle meer hoeft te gebeuren om te zien of een rekening vereffend is. De eerste tien cijfers van de gestructureerde mededeling zijn bijvoorbeeld een klantennummer of een factuurnummer. De laatste twee cijfers vormen het controlegetal dat verkregen wordt door van de voorgaande tien cijfers de rest bij Euclidische deling door 97 te berekenen (modulo 97), tenzij de rest 0 bedraagt, dan wordt als controlegetal 97 gebruikt. Als het controlecijfer niet overeenstemt met de 10 eerste cijfers, dan wordt de betaling geweigerd. Zo wordt voorkomen dat er willekeurige fouten optreden bij het manueel invoeren van betalingsopdrachten.Voor en achter de cijfers worden drie plussen (+++) of sterretjes (***) gezet.

 

Wat moet ik doen om Billit automatisch een OGM te laten genereren?

Helemaal niets! Billit genereert automatisch een overschrijving met gestructureerde mededeling of OGM nadat je op de knop Creëer factuur klikt. Deze wordt o.a. gebaseerd op het factuurnummer.

gestructureerde, mededeling

 

FAQ

Q: Kan ik er voor kiezen om mijn klant een vrije mededeling te laten invullen?
A: Dat is helaas niet mogelijk.

Q: Ligt de logica die Billit hanteert om een OGM te genereren vast, of kan ik zelf een logica instellen om een OGM te genereren?
A: Billit zal steeds zelf een OGM genereren (o.a. op basis van het factuurnummer). Enkel wanneer je een reeds opgestelde verkoopfactuur in Billit importeert zal Billit de vermelde OGM overnemen en niet zelf een nieuwe OGM genereren.

Q: Wat als mijn klant per ongeluk zijn overschrijving uitvoert met een vrije mededeling of helemaal geen mededeling invult?
A: In het eerste geval zal Billit de vrije mededeling van de betaling kunnen matchen met de gestructureerde mededeling op de factuur. Ook in het tweede geval zal Billit in de meeste gevallen de betaling aan de factuur kunnen koppelen op basis van andere gegevens (zoals het rekeningnummer van de klant, het bedrag, enz...). Indien dit niet het geval is komt de betaling in het overzicht van het ‘Bank’-menu terecht. Daar kun je de betaling manueel koppelen aan de juiste factuur.