Rechtspersonenregister

RPR toevoegen aan klanten-, leveranciers- en bedrijfsfiche

Het Rechtspersonenregister is het register van het gerechtelijk arrondissement waarin je als rechtspersoon bent ingeschreven. Op een factuur moet je als onderneming steeds aangeven in het Rechtspersonenregister in welke Rechtbank van Koophandel je bent opgenomen zodat de tegenpartij bij een eventueel geschil weet bij welk gerechtelijk arrondissement hij of zij terecht kan. Voor België zijn de mogelijke Rechtspersonenregisters: Gent, Antwerpen, Leuven, Nijvel, Brussel (Nederlandstalig), Brussel (Franstalig), Luik, Mons-Charleroi en Eupen.

Zowel in de klanten-, leveranciers- als bedrijfsfiche kun je het Rechtspersonenregister invullen. Je vindt het invulveld in de klanten-, leveranciers- of bedrijfsfiche.

Rechtspersonenregister

 

Met behulp van de dynamische sleutels kun je deze info ook aan de lay-out van je factuur toevoegen. De sleutels voor het RPR zijn: $Me.RPR$ voor de RPR van je eigen bedrijf en $Customer.RPR$ voor de RPR van de klant. Meer info over het instellen van de lay-out van je factuur vind je hier.