Billit is een beveiligde omgeving, je hebt dus een persoonlijk account nodig.

Maak gebruik van de registratie pagina of contacteer ons, en wij zorgen ervoor dat alles voor u gedaan wordt.

Ben je nog geen billit gebruiker?
Veilig

Uw gegevens zijn veilig bij billit, zorg er wel voor dat u uw login en wachtwoord nooit aan iemand anders laat zien.

Meld je hieronder aan
AANMELDEN
 

Privacy beleid PRIVACY VERKLARING

Bescherming persoonsgegevens 

1. Verwerking van persoonsgegevens door de Gebruiker

De Gebruiker dan wel de Klant zal via de Billit Diensten en het Billit Platform persoonsgegevens verwerken (bij voorbeeld klantengegevens).  De Gebruiker dan wel de Klant alleen is verantwoordelijk voor dergelijke verwerking en zal ervoor zorgen dat deze verwerking in overeenstemming met de geldende wetgeving gebeurt.  In dit geval zal Billit als verwerker optreden naar de instructies van de Gebruiker, zonder dat zij op deze meegedeelde persoonsgegevens bewerkingen uitvoert.
De persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen binnen de Europese Unie en zoals omschreven in randnummer 9 van de algemene voorwaarden.  De Gebruiker dan wel de Klant zal nagaan of dit volstaat voor zijn/haar doeleinden en neemt hiervoor de verantwoordelijkheid. 

2. Verwerking van persoonsgegevens door Billit

De Gebruiker verstrekt bij  het aanmelden voor Billit persoonsgegevens die door Billit verwerkt zullen worden (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer,…).
Billit zal deze gegevens gebruiken voor het verstrekken van de Billit Diensten (bij voorbeeld toegang geven tot het juiste account, beheer van het account, facturatie,…). 
Billit kan ook het gebruik van haar diensten observeren om de werking ervan te verbeteren (bij voorbeeld, processen stroomlijnen of interfaces aan passen).
Billit zal de persoonsgegevens van de Gebruiker of de Klant nooit doorgeven aan derden.
Billit zal de persoonsgegevens niet meer of langer  verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken van deze doelen.
De Gebruiker kan via de Billit website inzage krijgen van de persoonsgegevens die voor hem/haar verwerkt worden, de juistheid ervan nagaan en eventueel corrigeren.  Billit zal slechts de aangepaste gegevens bewaren . De persoonsgegevens worden binnen de Europese Unie bewaard en beveiligd conform volgende paragraaf beveiliging. Billit maakt gebruik van cookies maar enkel om de werking  van het systeem te optimaliseren 

Beveiliging

Billit neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de verwerking van gegevens (inclusief persoonsgegevens) te verzekeren en om de vernietiging, het verlies, de niet toegelaten wijziging en toegang tot de gegevens te vermijden. Alhoewel Billit haar best doet om veiligheidsincidenten te voorkomen, kunnen deze niet uitgesloten worden. De Gebruiker zal dus een eigen back-up kopie van zijn/haar data bijhouden.Billit is beveiligd via een beveiligd certificaat en is enkel toegankelijk via https. Billit is enkel toegankelijk met de Gebruiker zijn/haar persoonlijke login en wachtwoord. Indien er een veiligheidsincident zich voordoet wordt het gecompromitteerde account onmiddellijk geblokkeerd en moet de Gebruiker contact opnemen via support@billit.be.

billit ssl labs

(klik op de afbeelding voor meer informatie)

 

bron: Billit Algemene Voorwaarden